Integritetspolicy och kakor         Din integritet är mycket viktig för oss. Av denna anledning har vi utvecklat denna policy så att du förstår hur vi samlar in, använder, kommunicerar, avslöjar och använder personuppgifter. Våra bestämmelser om dataskydd beskrivs nedan.                  Före eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter identifierar vi de syften för vilka uppgifterna samlas in.         Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de syften som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte får denna persons tillstånd eller detta krävs enligt lag.         Vi kommer bara att bevara personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla dessa syften.         Vi samlar in personuppgifter på ett lagligt och rättvist sätt och, om nödvändigt, med denna persons kunskap eller samtycke.         Personuppgifter måste vara relevanta för de ändamål för vilka de används och, om nödvändigt för dessa ändamål, vara korrekta, fullständiga och uppdaterade.         Vi skyddar personuppgifter genom lämpliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld samt genom obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.         Vi kommer gärna att ge våra kunder information om vår integritetspraxis och policy.         Vi har åtagit oss att göra affärer i enlighet med dessa principer för att säkerställa att personuppgifternas integritet skyddas och skyddas.                  Vem vi är         Vår webbplatsadress är: https://bootstraptaste.com.                  definitioner         Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.         Behandlar alla handlingar eller handlingar som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter.         Den registrerade är en fysisk person vars personuppgifter behandlas.         Barn en fysisk person under 16 år.         Vi / oss (antingen aktiverade eller inte) bootstraptaste.com                  Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem         1. Blanketter         När du registrerar eller skickar ett kontaktformulär på vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, medlemsnamn, e-postadress, e-postadress, land, faktureringsinformation eller annan information för att förbättra din upplevelse. Denna information samlas in för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs på den, t.ex. För att till exempel verifiera din identitet när du loggar in på webbplatsen, behandla dina transaktioner på webbplatsen, svara på supportbiljetter och tillhandahålla kundservice. för administrativa och redovisningsbehov som vi måste tillhandahålla till regeringen.         2. Google Analytics         Vi använder Google Analytics för att spåra besökare på denna webbplats.         Google Analytics använder cookies för att samla in dessa uppgifter.         För att följa den nya förordningen har Google gjort en förändring av databehandlingen.         Uppgifterna vi samlar in behandlas anonymt och datautbytet inaktiveras.         Vi använder inga andra Google-tjänster i kombination med Google Analytics-cookies.